Prosimy Rodziców o wpisywanie dzieci na bezpłatne zajęcia dodatkowe. Listy znajdują się w szatni.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiki, logorytmiki oraz języka angielskiego (na te zajęcia nie ma listy).
Terapia logopedyczna będzie prowadzona z wybranymi dziećmi (po wcześniejszej diagnozie przeprowadzonej przez p. Izę i za zgodą Rodziców).
O udziale w zajęciach teatralnych decydują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
\
ZAPISY DO 25 września 2019 ( środa)
Zajęcia rozpoczynają się od poniedziałku 30 września.