Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że w dniach 16-25 marca 2020, działalność przedszkola będzie zawieszona.
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzicom dzieci w wieku do 8 lat będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.
.
Na bieżąco śledzimy komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN i będziemy Państwa informować.