Szanowni Rodzice warto poświecić kilka chwil i zapoznać się z tekstem. Zawsze aktualny 😄 Do Wszystkich Rodziców/prawnych opiekunów
o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci.
Prośba podyktowana jest w trosce
o zdrowie pozostałych dzieci w grupach.
Dzieci z infekcją przeziębieniową – zakatarzone, kaszlące, gorączkujące nie powinny być przyprowadzane do przedszkola, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

DZIECKO CHORE W PRZEDSZKOLU
„PROFILAKTYKA W RAZIE CHOROBY DZIECKA”

Niejednokrotnie mamy do czynienia w przedszkolu z oddawaniem pod naszą opiekę dzieci, które wyraźnie wykazują objawy złej kondycji zdrowotnej spowodowanej infekcjami lub przeziębieniami. Bywa, że dzieci kaszlą, są zakatarzone, a czasami nawet nieznacznie gorączkują. Zdajemy sobie sprawę, że pozostawienie dziecka w domu oraz zapewnienie mu odpowiedniej opieki jest często sprawą bardzo trudną dla rodziców, ale należy wykazać odpowiedzialną postawę i uznać pozostawienie chorego dziecka w domu za konieczność.
Dziecko „zaleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest mocno osłabione i jego organizm jest bardziej podatny na kolejne infekcje czy zakażenia wirusowe. Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju choroby w dużo bardziej poważnym kierunku, co z kolei prowadzi do dłuższej absencji w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne i utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
Wielu rodziców uważa, że rozpoczynające się infekcje lub przeziębienie nie są wskazaniem do pozostawienia dziecka w domu. Niestety niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne u chorego dziecka i kolegów zarażanych w przedszkolu. Na pewno żaden rodzic nie chce, by inne dzieci narażały na przeziębienia i zachorowania jego własne dziecko. Przyprowadzanie chorego dziecka do przedszkola nie jest sposobem na jego zahartowanie i podniesienie odporności organizmu.
Zdajemy sobie sprawę, że choroba dziecka dezorganizuje tryb dnia i pracy wszystkich członków rodziny i naraża ich na konieczność jego zmiany, dlatego też jeśli wszyscy rodzice będą dbali o profilaktykę i minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób, to unikniemy sytuacji kiedy dziecko będzie musiało często przebywać w domu z powodu choroby.

DRODZY RODZICE!!!
DZIECI ZAKAŹNIE CHORE LUB Z GORACZKĄ POWINNY POZOSTAĆ W DOMU.
PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ DZIECI PRZEZIĘBIONYCH.
KATAR TO TAKŻE CHOROBA.
PAMIETAJMY O INNYCH DZIECIACH I O NIEBEZPIECZEŃSTWIE ZARAŻANIA.
JEŻELI DZIECKO ŹLE SIĘ POCZUJE NATYCHMIAST WAS O TYM POWIADOMIMY, DLATEGO PROSIMY, ABY NUMERY WASZYCH TELEFONÓW, KTÓRYMI DYSPONUJEMY, BYŁY STALE AKTUALNE!!!