Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dnia 20 marca 2020, od poniedziałku 30 marca rozpoczynamy zdalne nauczanie.
Wiemy, że dla Was jest to trudny czas ale prosimy się nie martwić. Wspólnymi siłami sprostamy temu wyzwaniu.
John Milton, znany angielski pisarz mówił że: „… Dzieciństwo wskazuje jaki będzie człowiek, podobnie jak poranek ukazuje jaki będzie dzień…”
Dlatego od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, przygotowujemy je do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
Naszym głównym celem jest wychowanie przez sztukę i do sztuki, rozwijanie twórczości i twórczej postawy do siebie i do świata, rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą rzeczywistość. Służą temu wszystkie prowadzone przez nauczycieli zajęcia w ramach podstawy programowej, ale też liczne zajęcia dodatkowe.
W swojej pracy stosowaliśmy zasadę, że wszystko to co dziecko powinno umieć i potrafić poznaje poprzez doświadczenie i bezpośredni kontakt. Duży nacisk kładłyśmy na to, by działały i tworzyły.
Posiadamy tytuł „Przedszkola Odkrywców Talentów”, który świadczy o tym, że przyczyniamy się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Stąd nasze przeświadczenie, że dzieci będą dobrze przygotowane do szkoły.
Po powrocie do przedszkola wszystkim 6 latkom przeprowadzimy diagnozę a tym, które będą miały problemy, zorganizujemy zajęcia wspomagające. Jesteśmy w pełnej gotowości, służymy radą i pomocą.
Wychowawcy grup będą Państwu przesyłać informację dotyczące tematu na każdy tydzień oraz materiały potrzebne do wykonania prac plastycznych. Prace będą dostosowane do możliwości dzieci, w różnym stopniu trudności. Będziemy przesyłać także dodatkowe zadania dla chętnych. Wszystkie prace, prosimy byście Państwo zbierali w teczkach dzieci.
Zagadnienia do pracy otrzymacie Państwo za pośrednictwem stworzonych grup na Facebooku lub za pośrednictwem poczty e-mail, codziennie około godz.10.00. W przypadku uwag, pytań czy wątpliwości prosimy kontaktować się do godz. 15.00. W nagłych sytuacjach będziemy także do dyspozycji między godziną 17:00 a 18:00.
Pamiętajcie Państwo w tym trudnym dla nas wszystkich czasie zawsze możecie na nas liczyć
Dyrekcja oraz cały personel przedszkola