Dnia 18 września o godz. 10.00 odbędzie się ewakuacja dzieci i personelu z budynku przedszkola .
Akcja poprzedzona zostanie rozmowami nauczycieli z dziećmi na temat ewakuacji i zagrożeń pożarem, zalaniem oraz innymi kataklizmami.
Prosimy rodziców o rozmowę z dziećmi na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz o podpis na liście w szatni.