19 września odbyła się w naszym przedszkolu, próbna ewakuacja na wypadek pożaru. Wszyscy bardzo sprawnie zebrali się w ogrodzie przedszkolnym. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań, w sytuacji zagrożenia. Zapoznanie ich z zasadami szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.