Doświadczalne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia kulinarne

Kodowanie

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej