Doświadczenia

Zajęcia plastyczne

Zajęcia kulinarne

Mali Artyści u Jacka i Agatki 2018/2019

Zakończenie kółka teatralnego

Mali Artyści u Jacka i Agatki 2017/2018

Zajęcia kulinarne

Gimnastyka korekcyjna

„Mali artyści u Jacka i Agatki”

Papieroplastyka