„Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima” to temat konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18. W poniedziałek (18.03.) w szkolnej bibliotece nastąpiło ogłoszenie wyników. Nagrody otrzymali: Zosia, Ala, i Michasia z grupy pomarańczowej. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali: dyplomy, zakładki i coś słodkiego. Spotkanie było okazją , by poznać szkolną bibliotekę. Nasze prace zostały wywieszone w szkole na korytarzu.