Kwalifikacje zawodowe kierunkowe, w tym posiadanie przygotowania pedagogicznego

 

 

Ukończone formy doskonalenia zawodowego

Felisiak Elżbieta nauczyciel kontraktowy
mgr z przygotowaniem pedagogicznym / 2013r., Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi / pedagogika w zakresie wczesnej edukacji; edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 1.      szkolenie „Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków” – 2011r.

2.      IX warsztaty folklorystyczne dla nauczycieli – 2011r.

3.      szkolenie „Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczyciela wychowania przedszkolnego” – 2012r., 2013r.

4.      warsztaty metodyczne „Nowe wiersze i opowiadania do kreslenia i składania – wiosna, lato” – 2013r.

5.      warsztaty „P21 – twórcze projekty we wczesnej edukacji dziecka” – 2013r.

6.      warsztaty „Gry i zabawy muzyczne” – 2013r.

7.      warsztaty „Bajki i opowieści ruchowo-muzyczne” – 2013r.

8.      warsztaty „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – 2014r.

9.      szkolenie „Efektywna komunikacja w przedszkolu” – 2014r.

10.   warsztaty metodyczne „Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących” – 2014r.

11.   szkolenie „Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – indywidualizacja procesu wychowania i nauczania w grupie przedszkolnej” – 2015r.

12.   szkolenie z zastosowania „Bum Bum Rurek” w nauczaniu dzieci i młodzieży – 2016r.

12.Szkolenie ,,Zadania i dokumentacja nauczycieli w świetle zmian w prawie oświatowym 2018

 13.„Pierwsza pomoc” 2019
14.Szkolenie „Metoda integracji sensorycznej w praktyce” 2019

 

Fenger Izabela nauczyciel mianowany
mgr z przygotowaniem pedagogicznym / 2001r., Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach / pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną / studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej/ Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie Wlkp. 1.      kurs „Metody nauki czytania” w zakresie wychowania przedszkolnego – 2008r.

2.      warsztaty „Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma” czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej – 2008r.

3.      szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego” – 2009r.

4.      warsztaty „Diagnozowanie rozowju i osiągnięć edukacyjnych dzieci” – 2009r.

5.      warsztaty „Metoda dobrego startu z elementami tańca integracyjnego” – 2009r.

6.      warsztaty „Dziecko w przedszkolu  – dziecko w szkole. Twórcze projekty we wczesnej edukacji dziecka” – 2010r.

7.      warsztaty „Tańce i zabawy z instrumentami” – 2010r.

8.      warsztaty metodyczne „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy…” – 2010r.

9. szkolenie ” Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych” – 2012r.

10. szkolenie „Wspomaganie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym” – 2012r.

11.szkolenie „Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczyciela wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013” – 2013r.
12.warsztaty ” P21 – twórcze projekty we wczesnej edukacji dziecka”- 2013r.
13. szkolenie ” Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014″ – 2013r.
14. warsztaty ” Skuteczne metody pracy z dzieckiem z dyslalią rozwojową” – 2014r.
15.warsztaty ” Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących” – 2014r.
16. szkolenie ” Edukacja zdrowotna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – treści, metody, formy” – 2014r.
17. szkolenie ” Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” – 2014r.
18. szkolenie ” Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności” – 2016r.
19.szkolenie „Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6 – letnich w przedszkolu” – 2017r.
20.warsztaty ” LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka” – 2017r.
21. .Szkolenie ,,Zadania i dokumentacja nauczycieli w świetle zmian w prawie oświatowym 2018
22.„Pierwsza pomoc” 2019
23.Szkolenie „Metoda integracji sensorycznej w praktyce” 2019

 

Garbowicz Monika nauczyciel kontraktowy
mgr z przygotowaniem pedagogicznym / 2000r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu / pedagogika w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego / studia podyplomowe – edukacja przedszkolna w reformowanym systemie oświatowym w stronę dziecka / Studium Nauczycielskie  w Gorzowie Wielkopolskim – muzyka 1.      warsztaty „Metoda dobrego startu z elementami tańca integracyjnego” – 2009r.

2.      warsztaty „Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma” czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej – 2008r.

3.      warsztaty „ Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna, lato” czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej 2009

4.      szkolenie „Prawa człowieka w szkole” 2008

5.      kurs dla kierowników wycieczek szkolnych – 2009

6.  Planowanie i dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola z uwzględnieniem zmian w podstawie programowej  2015

7. Zabawy teatralne w przedszkolu i szkole  2016

8. Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci  6-letnich w przedszkolu 2017

9. szkolenie Matematyka w ruchu  2018

10. .Szkolenie ,,Zadania i dokumentacja nauczycieli w świetle zmian w prawie oświatowym 2018

11.„Pierwsza pomoc” 2019

12.Szkolenie „Metoda integracji sensorycznej w praktyce” 2019

13.Szkolenie Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej 2020

Kłosińska Elżbieta nauczyciel dyplomowany
mgr z przygotowaniem pedagogicznym / 1994r.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu / pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego / studia podyplomowe w zkresie „Biomechanika w korekcji wad postawy ciała. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” 1.      kurs „Metody kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona”w zakresie zastosowania w pracy pedagogicznej nauczyciela – 2002r.

2.      warsztaty „Wykorzystanie sztuki origami” – 2004r.

3.      kurs doskonalący w zakresie języka angielskiego – 2006 -2007r.

4.      szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego” – 2008r.

5.      warsztaty „Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma” czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej – 2008r.

6.      warsztaty metodyczne „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy…” – 2010r.

7.      szkolenie „Terapeutyczna rola muzyki w ogólnym rozwoju dziecka” – 2010r.

8.      szkolenie „Bajki i opowieści ruchowo-muzyczne”, „Zaczarowane zawijasy lub zakręcony świat – quilling” – 2011r.

9.      warsztaty „Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna, lato” czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej – 2013r.

10.   warsztaty metodyczne „Tańczące stopy – ćwiczymy zdrowo na wesoło! Tańce i zabawy kształtujące prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom stóp u dzieci” – 2013r.

11.   warsztaty „Gry i zabawy muzyczne” – 2013r.

12.   szkolenie „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” – 2014r.

13.   szkolenie „Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczyciela wychowania przedszkolnego” – 2013r., 2014r.

14.   warsztaty metodyczne „Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących” – 2014r.

15.   warsztaty „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – 2014r.

16.   warsztaty „Nowoczesna gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej” – 2015r.

17.   szkolenie z zastosowania „Bum Bum Rurek” w nauczaniu dzieci i młodzieży – 2016r.

18..Szkolenie ,,Zadania i dokumentacja nauczycieli w świetle zmian w prawie oświatowym 2018

19.„Pierwsza pomoc” 2019

20.Szkolenie „Metoda integracji sensorycznej w praktyce” 2019

 

Klaudia Majchrzak nauczyciel kontraktowy
Studia pierwszego stopnia- Malarstwo na Wydziale Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu, czerwiec 2014;

Studia drugiego stopnia- Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych czerwiec 2016;

Studia podyplomowa- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna- Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty, lipiec 2018

 1.Szkolenie 2018 „Awans zawodowy nauczyciela stażysty”

2. „Jak prowadzić KMO?”2018

3. „Metoda kolorowych dźwięków” 2018

4. „Komunikacja międzypokoleniowa- radzenie sobie w trudnych sytuacjach”2018

5. „Pierwsza pomoc” 2019

6. „Logogłoski” 2019

7 „Programowanie z robotami EDISON i klockami LEGO” 2019

  8.Szkolenie z BHP  2019

9.„Pierwsza pomoc” 2019

10. „Metoda integracji sensorycznej w praktyce” 2019

11. Szkolenie Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej 2020

Agnieszka Kępa


 nauczyciel kontraktowy
    mgr z przygotowaniem pedagogicznym
Studia II stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza / 2020 r.
  Studia pierwszego stopniaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Pedagogika  – Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim / 2018r.

  

 1. Warsztaty „LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka” – 2017r.
 2. Szkolenie „Zadania i dokumentacja nauczycieli w świetle zmian w prawie oświatowym” – 2018r.
 3. Szkolenie „Czynnościowe nauczanie matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej” – 2018r.
 4. Warsztaty metodyczne „Maluchy rosną…nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu” – 2018r.
 5. Szkolenie „Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę” – 2018r.
 6. Warsztaty „Jak prowadzić KMO” – Klub Młodego Odkrywcy – Centrum Nauki Kopernik -2018r.
 7. Szkolenie „Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego” – 2019r.
 8. Szkolenia:

Blok I – „Usprawnianie motoryki z wykorzystaniem elementów terapii ręki”

Blok II – „Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci, rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne” – 2019r.

9.„Pierwsza pomoc” 2019

10.Warsztaty metodyczne „Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek” – 2019r.

11. Warsztaty metodyczne „Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensomotoryczne” – 2019r.

12. Konferencja metodyczna PWN „Od matematyki do przedsiębiorczości – rozwijanie kluczowych kompetencji u dzieci w wieku przedszkolnym” – 2020r.

13. Szkolenie Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej 2020

 

Anna Wawrzonowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu

Studia magisterskie o kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Arteterapia/ 2003

 1. Warsztaty w zakresie profilaktyki zakażeń HIV i AIDS/2000
 2. Profilaktyka uzależnień/2001
 3. Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej/2001
 4. Sposoby poprawiania wyników sprawdzianu/2010
 5. Edukacja przedszkolaka w zreformowanym systemie oświaty/2011
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy – aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności/2016
 7. Nauczanie metodą projektu /2016
 8. Ocenianie kształtujące/2016
 9. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym/2017
 10. Mistrzowie kodowania 2017
 11. Nauczyciel, jako mediator, negocjator i przywódca/2018
 12. Metoda Integracji Sensorycznej w praktyce/2019
 13. Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy/2019
Rudowicz Aleksandra nauczyciel mianowany
mgr z przygotowaniem pedagogicznym / 2005r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu / pedagogika w zakresie komunikacji społecznej i samorządności / studia podyplomowe – logopedia ogólna; zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; język angielski w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1.      Europejski Certyfikat Językowy Telc z języka angielskiego – poziom średniozaawansowany A2 – 2007r.

2.      kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany A2 – 2007r.

3. „Gry psychologiczne, jak radzić sobie w kontakcie z trudnym uczniem i rodzicem”   2013

4.ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa – przyczyny, rozpoznawanie, terapia  2013

5. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2014

6.Skuteczne metody pracy z dzieckiem z dyslalią rozwojową  2014

7.Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących 2014

8.      warsztaty „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – 2014r.

9.Planowanie i dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola z uwzględnieniem zmian w podstawie programowej  2015

10.Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną  2015

11. szkolenie „Wczesna nauka języka obcego i edukacja wielokulturowa w przedszkolu w oparciu o autorski program” – 2015r.

12. Zabawy teatralne w przedszkolu i szkole  2016

13 Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu 2017

14 „LOGOFIGLE” – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka  2017
15 Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cel, zadania i wyzwanie współczesnej edukacji  2017
16. Szkolenie ,,Zadania i dokumentacja nauczycieli w świetle zmian w prawie oświatowym 2018
17.„Pierwsza pomoc” 2019
18. Szkolenie „Metoda integracji sensorycznej w praktyce” 2019
19.
 Szkolenie Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej 2020

エックスビデオ.tv xtube