Zapraszamy dzieci  do udziału w konkursie plastycznym „Piękna nasza Polska cała” zorganizowanym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć piękna i bogactwa polskiej przyrody, krajobrazów, świata roślin i zwierząt.
Technika wykonania prac dowolna – malarstwo, grafika, rysunek, tkanina artystyczna, techniki mieszane, inne techniki płaskie.
Format prac: A3-B1
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko dziecka.
Pracę należy składać Pani Paulinie Chynasińskiej do dnia 03.12.2018r.