Przedszkole współpracuje ze:

  1. Szkołą Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego,
  2. Samorządowym Przedszkolem Tęcza w Szczytnikach,
  3. Wydziałem Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetem Mickiewicza w Poznaniu
  4. Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu
  5. Miejską Biblioteką Publiczną im A Asnyka filią nr 9 ,
  6. Nadleśnictwem Kalisz,
  7. II Urzędem Skarbowym w Kaliszu,
  8. Strażą Miejską,
  9. Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu