Formy współpracy z rodzicami

 • Zebrania ogólne i grupowe –2 razy w roku szkolnym
 • Imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców – zgodnie z kalendarzem uroczystości opracowywanym na dany rok szkolny
 • Kontakty indywidualne w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 15.30 do 16.30
 • Kącik informacyjny dla rodziców w I holu
 • Strona internetowa przedszkola www.www.jacekagatka.pl
 • Informacje o przedszkolu na portalu społecznościowym  facebook.com/jacekagatka
 • Dzień Otwartych Drzwi u Jacka i Agatki
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Spotkanie adaptacyjne Poznajmy się bliżej z Jackiem i Agatką  prowadzone cały rok w grupie dzieci najmłodszych
 • Galeria prac dzieci
 • Jacek i Agatka w obiektywie czyli o prezentacja zdjęć na holu na dużym ekranie z wycieczek, spacerów, imprez, uroczystości, konkursów i pokazów
 • Kontakty drogą mailową poprzez stronę
 • Skrzynka kontaktów z dyrektorem znajdująca się w  I holu.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w każdy wtorek do godziny 16.30   dyżurować będzie pani intendentka W tym czasie będziecie Państwo mieli możliwość  załatwić sprawy administracyjne