Przedszkolny zestaw programów

 obowiązujący w roku szkolnym 2020-21

 

 1. ,,Dziecko w swoim żywiole”

Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk,  Justyna Święcicka Nowa Era

, realizowany przez wszystkich  nauczycieli,we wszystkich grupach wiekowych

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

 1. Zajęcia teatralne.Program własny :Teatrzyk Jacka i Agatki. Autor i prowadzenie Aleksandra Rudowicz i Elżbieta Felisiak.
 2. Zajęcia kulinarne – Program własny : Kącik Kulinarny Jacka i Agatki. Autor i prowadzenie Elżbieta Felisiak
 3. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne – Program własny : Program profilaktyki w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.Autor i prowadzenie Elżbieta Kłosińska.
 4. Zajęcia profilaktyki  logopedycznej Program własny : Zabawy logopedyczne z Jackiem i Agatką.Autor i prowadzenie  Izabela  Fenger
 5. Zajęcia logopedyczneProgram własny : Grupowe zajęcia  logopedyczne kształtujące mowę .Autor i prowadzenie  Aleksandra Rudowicz
 6. Zajęcia komputerowe Program własny : Komputerowe zabawy z Jackiem i Agatką dla dziec 6 letnich.Autor i prowadzenie Monika Grabowicz
 7. Zajęcia plastyczne Program własny : Mali artyści u Jacka i Agatki. Autor i prowadzenie Monika Grabowicz.
 8. Zajęcia z języka angielskiego Simon and Friends. Autor  Wojciechowska, K. Wichrowska, O. Wysłowska. Prowadzenie  Aleksandra Rudowicz
 9. Zajęcia z kodowania „Kodowanie z jackiem i Agatką” Autor i prowadzenie Anna Wawrzonowska
 10. Kynoterapia (dogoterapia)  Autor i prowadzenie Emilia Walczak