Przedszkolny zestaw programów

 obowiązujący w roku szkolnym 2020-21

 

 1. ,,Rozwój – wychowanie – edukacja”

Anna Stelmach-Tkacz, Karina Mucha Nowa Era

, realizowany przez wszystkich  nauczycieli,we wszystkich grupach wiekowych

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

 1. Zajęcia teatralne.Program własny :Teatrzyk Jacka i Agatki. Autor i prowadzenie Aleksandra Rudowicz i Elżbieta Felisiak.
 2. Zajęcia kulinarne – Program własny : Kącik Kulinarny Jacka i Agatki. Autor i prowadzenie Elżbieta Felisiak
 3. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne – Program własny : Program profilaktyki w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.Autor i prowadzenie Elżbieta Kłosińska.
 4. Zajęcia profilaktyki  logopedycznej Program własny : Zabawy logopedyczne z Jackiem i Agatką.Autor i prowadzenie  Izabela  Fenger
 5. Zajęcia logopedyczne Program własny : Grupowe zajęcia  logopedyczne kształtujące mowę .Autor i prowadzenie  Aleksandra Rudowicz
 6. Zajęcia komputerowe Program własny : Komputerowe zabawy z Jackiem i Agatką dla dziec 6 letnich.Autor i prowadzenie Monika Grabowicz
 7. Zajęcia plastyczne Program własny : Mali artyści u Jacka i Agatki. Autor i prowadzenie Monika Grabowicz.
 8. Zajęcia z kodowania „Kodowanie z jackiem i Agatką” Autor i prowadzenie Anna Wawrzonowska
 9. Kynoterapia (dogoterapia)  Autor i prowadzenie Emilia Walczak
 10. Zajęcia doświadczalne – Program własny: „Mali naukowcy u Jacka i Agatki”. Autor i prowadzenie: Agnieszka   Kępa
 11. Zajęcia logorytmiczne – Program własny „Zajęcia logorytmiczne z Jackiem i Agatką”. Autor i prowadzenie: Anna Niemczyk