Zajęcia dodatkowe nieodpłatne realizowane w roku szkolnym 2019-20

 1. Zajęcia z Języka angielskiego na – na podstawie programu własnego ” Simon and Frinds” poprowadzi Rudowicz Aleksandra
 2. Zajęcia kulinarne na podstawie programu własnego ‚Kącik kulinarny u Jacka i Agatki” poprowadzi Felisiak Elżbieta
 3. Zajęcia komputerowe na podstawie programu własnego poprowadzi Garbowicz Monika
 4. Zajęcia plastyczne  „Mali artyści u Jacka i Agatki ” poprowadzi Garbowicz Monika
 5. Zajęcia gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej na podstawie programu własnego Kłosińska Elżbieta
 6. Zajęcia logopedyczne na podstawie programu własnego” Zabawy logopedyczne z Jackiem i Agatką”poprowadzi Fenger Izabela
 7. „Grupowe zajęcia logopedyczne kształtujące mowę ” poprowadzi Aleksandra Rudowicz
 8. Kółko teatralne na podstawie programu własnego „Teatrzyk Jacka i Agatki”  poprowadzi Felisiak Elżbieta, Rudowicz Aleksandra
 9. Zajęcia logorytmiczne z Jackiem i Agatką poprowadzi Anna Niemczyk
 10. Doświadczenia z dziećmi  wg programu własnego „Mali naukowcy u Jacka i Agatki poprowadzi Agnieszka Kępa
 11. Zajęcia dodatkowe wg programu własnego „Kodowanie z jackiem i Agatką” poprowadzi Anna Wawrzonowska
 12. „Kynoterapia”(dogoterapia) poprowadzi Emilia Walczak

     13 .Zajęcia doświadczalne – Program własny: „Mali naukowcy u Jacka i Agatki”. Autor i prowadzenie: Agnieszka   Kępa

14. Zajęcia logorytmiczne – Program własny „Zajęcia logorytmiczne z Jackiem i Agatką”. Autor i prowadzenie: Anna Niemczyk