Zajęcia dodatkowe nieodpłatne realizowane w roku szkolnym 2019-20

 1. Zajęcia z Języka angielskiego na – na podstawie programu własnego poprowadzi
 2. Zajęcia matematyczne z robotyką  na podstawie programu własnego  poprowadzi Klaudia Rymarczyk
 3. Zajęcia z języka angielskiego na podstawie programu własnego poprowadzi Rudowicz Aleksandra
 4. Zajęcia kulinarne na podstawie programu własnego poprowadzi Felisiak Elżbieta
 5. Zajęcia komputerowe na podstawie programu własnego poprowadzi Garbowicz Monika
 6. Zajęcia plastyczne poprowadzi Garbowicz Monika
 7. Zajęcia gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej na podstawie programu własnego Kłosińska Elżbieta
 8. Zajęcia logopedyczne na podstawie programu własnego poprowadzi Fenger Izabela
 9. Kółko teatralne na podstawie programu własnego poprowadzi Felisiak Elżbieta, Rudowicz Aleksandra
 10. Logorytmikę poprowadzi Anna Werbińska
 11. Doświadczenia z dziećmi poprowadzi Agnieszka Kępa