Zajęcia dodatkowe nieodpłatne realizowane w roku szkolnym 2019-20

 1. Zajęcia z Języka angielskiego na – na podstawie programu własnego ” Simon and Frinds” poprowadzi Rudowicz Aleksandra
 2. Zajęcia matematyczne z robotyką  na podstawie programu własnego  „Cyferkowo” poprowadzi Klaudia Majchrzak
 3. Zajęcia malarskie „Jacek i Agatka przy sztalugach” poprowadzi Noemi Topko
 4. Zajęcia kulinarne na podstawie programu własnego ‚Kącik kulinarny u Jacka i Agatki” poprowadzi Felisiak Elżbieta
 5. Zajęcia komputerowe na podstawie programu własnego poprowadzi Garbowicz Monika
 6. Zajęcia plastyczne  „Mali artyści u Jacka i Agatki ” poprowadzi Garbowicz Monika
 7. Zajęcia gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej na podstawie programu własnego Kłosińska Elżbieta
 8. Zajęcia logopedyczne na podstawie programu własnego” Zabawy logopedyczne z Jackiem i Agatką”poprowadzi Fenger Izabela
 9. „Grupowe zajęcia logopedyczne kształtujące mowę ” poprowadzi Aleksandra Rudowicz
 10. Kółko teatralne na podstawie programu własnego „Teatrzyk Jacka i Agatki”  poprowadzi Felisiak Elżbieta, Rudowicz Aleksandra
 11. Zajęcia logorytmiczne z Jackiem i Agatką poprowadzi Anna Werbińska
 12. Doświadczenia z dziećmi  wg programu własnego „Mali naukowcy u Jacka i Agatki poprowadzi Agnieszka Kępa
 13. Zajęcia dodatkowe wg programu własnego „Kodowanie z jackiem i Agatką” poprowadzi Anna Wawrzonowska
 14. „Kynoterapia”(dogoterapia) poprowadzi Emilia Walczak