Zajęcia dodatkowe nieodpłatne realizowane w roku szkolnym 2018-19

 1. Zajęcia z Języka angielskiego na – na podstawie programu własnego poprowadzi
 2. Zajęcia matematyczne z robotyką  na podstawie programu własnego  poprowadzi Klaudia Rymarczyk
 3. Zajęcia z języka angielskiego na podstawie programu własnego poprowadzi Rudowicz Aleksandra
 4. Zajęcia kulinarne na podstawie programu własnego poprowadzi Felisiak Elżbieta
 5. Przyjaciele Zippiego /przyrodnicze poprowadzi Izabela Fenger,Elżbieta Kłosińska
 6. Zajęcia komputerowe na podstawie programu własnego poprowadzi Garbowicz Monika
 7. Zajęcia plastyczne poprowadzi Garbowicz Monika
 8. Zajęcia gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej na podstawie programu własnego Kłosińska Elżbieta
 9. Zajęcia logopedyczne na podstawie programu własnego poprowadzi Fenger Izabela
 10. Kółko teatralne na podstawie programu własnego poprowadzi Felisiak Elżbieta, Rudowicz Aleksandra
 11. Terapię zajęciową poprowadzi Paulina Chynasińska
 12. Logorytmikę poprowadzi Anna Werbińska
 13. Doświadczenia z dziećmi poprowadzi Agnieszka Kępa