W dniu 12 września 2019 r. o godzinie 16.30
odbędzie się zebranie z rodzicami

Porządek zebrania ogólnego

1. Organizacja i funkcjonowanie przedszkola
2. Koncepcja pracy przedszkola , zajęcia dodatkowe niepłatne
3. Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców, ustalenie składki na nowy rok szkolny
4. Informowanie rodziców o możliwościach korzystania z ulg i pomocy materialnej.
5. Oferta ubezpieczyciela i składki na nowy rok szkolny
6. Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych- płatnych

Porządek zebrań grupowych:
1. Przedstawienie wymagań edukacyjnych dla poszczególnych grup wiekowych oraz przybliżenie podstawy programowej i arkuszy obserwacji
2. Przybliżenie rodzicom wiedzy na temat pracy przedszkola, zaznajomienie z istotą modelu pracy z dzieckiem przedszkolnym oraz jej efektami, organizacją informowania rodziców o wymogach edukacyjnych i postępach dziecka
3. Pytania od rodziców
Spotkania z przedstawicielami firm prowadzącymi zajęcia dodatkowe płatne

Szanowni Rodzice prosimy o nie przychodzenie na zebranie z dziećmi Dziękujemy