W słoneczną sobotę 30 marca odbyło się kolejne spotkanie z przewodnikiem p. Piotrem Sobolewskim. Nasz spacer rozpoczął się pod teatrem. Przechodząc przez most ( jeden z pięćdziesięciu w Kaliszu!) weszliśmy do parku. Idąc wzdłuż Prosny podziwialiśmy uroki wiosny. Sprawdziliśmy godzinę na słonecznym zegarze. Pokonując kolejny most dotarliśmy na stadion. Kolejny przystanek był przy parkowym przedszkolu. Potem mijając cerkiew doszliśmy do Baszty Dorotki. Pan przewodnik opowiedział legendę o Dorotce i weszliśmy do wnętrza baszty. Wycieczka zakończyła się przy fontannie „Noce i dnie”.