W marcu odbędą się warsztaty rzeżbiarsko – ceramiczne prowadzone przez artystę-plastyka Agnieszkę Lisiak „Skórkę”z pracowni ceramicznej UNIKAT w Ostrowie .Jest laureatką kilku nagród i wyróżnień, autorką wielu wystaw w kraju i za granicą oraz uczestniczką wielu plenerów malarskich, rzeżbiarskich i ceramicznych, współorganizatorką projektów artystycznych – także w wymiarze międzynarodowym . Warsztaty odbędą się w naszym przedszkolu i składały się będą z 2 części (2 dni), kosztkażdej 15 zł. Prosimy o zapisy chętnych dzieci z gr II, III, IV i V .