Grupa pomarańczowa zakończyła zajęcia z języka migowego. Na podsumowanie odbył się konkurs sprawdzający wiedzę i umiejętności dzieci w tym temacie – gra planszowa, kolorowanie wg kodu znaków migowych oraz składanie obrazków z pociętych części i miganie – jakie to zwierzę? Wszystkie dzieci zdały egzamin, a w nagrodę otrzymały milutkie misie.Dziękujemy bardzo prowadzącym za wspaniałą zabawę